Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny

Follow Zobacz

Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny W publikacji została omówiona problematyka prawidłowego wywiązywania się przez lekarza z obowiązku informowania pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo innej upoważ­nionej osoby. W książce została omówiona problematyka prawidłowego wywiązy


Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny
Autor: Dariusz Hajdukiewicz
Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny W publikacji została

Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny W publikacji została omówiona problematyka prawidłowego wywiązywania się przez lekarza z obowiązku informowania pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo innej upoważ­nionej osoby. W książce została omówiona problematyka prawidłowego wywiązy

Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny
Autor: Katarzyna Kokocińska
Innowacyjne technologie w ochronie zdrowia Aspekty prawne Opracowanie poświęcone zostało zarówno zdefiniowaniu zasadniczych

Innowacyjne technologie w ochronie zdrowia Aspekty prawne Opracowanie poświęcone zostało zarówno zdefiniowaniu zasadniczych zagrożeń jak i próbie rozwiązania problemów wynikających z wdrażania nowoczesnych technologii w ochronie życia i zdrowia. Autorzy omawiają różne aspekty wprowadzania innowacyjny

Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny
Autor: Monika Kwiatkowska
Zdarzenia niepożądane w lecznictwie szpitalnym i podstawowej opiece

Zdarzenia niepożądane w lecznictwie szpitalnym i podstawowej opiece zdrowotnej Właściwa analiza zdarzeń niepożądanych, które spowodowały lub mogły spowodować poważne skutki dla pacjenta to najlepsza gwarancja ciągłej poprawy bezpieczeństwa świadczenia usług medycznych. W książce omówiono m.in.:

Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny
Autor: Legis
Farmacja ujednolicone przepisy Legis 2020 stan prawny 6 maja

Farmacja ujednolicone przepisy Legis 2020 stan prawny 6 maja 2019 roku Publikacja podzielona jest na sześć głównych działów: 1. Prawo farmaceutyczne, apteki, hurtownie leków, wytwarzanie produktów leczniczych. 2. Wyroby medyczne, produkty biobójcze, rejestracja. 3. Odpłatność za leki i materiały me

Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny
Autor: Rafał Kubiak
Prawo medyczne oraz inne akty prawne Książka z prawa medycznego stanowi dobre uzupełnienie

Prawo medyczne oraz inne akty prawne Książka z prawa medycznego stanowi dobre uzupełnienie podręczników do prawa medycznego, poprzez zapoznanie się z materiałem źródłowym. Może być zatem pomocny w uczeniu się prawa medycznego, zwłaszcza na potrzeby Lekarskiego Egzamin Końcowego i Lekarsko-Dentystyczn

Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny
Autor: Leszek Bosek
Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta Komentarz 2020 Komentarz do ustawy

Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta Komentarz 2020 Komentarz do ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.), która stanowi kompleksowe i szczegółowe zbiór przepisów wskazanej ustawy wraz z wyczerpującym komentarzem wyjaśniającym

Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny
Autor: Nesterowicz Mirosław
Prawo medyczne Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych Nesterowicz W książce przedstawiono komentarze

Prawo medyczne Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych Nesterowicz W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych odnoszących się do prawa medycznego. Zostały one opublikowane w czasopismach prawniczych, a w niniejszym opracowaniu ułożono je tematycznie i ujęto w rozdziały poświęcone

Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny
Autor: Dorota Karkowska
Prawo medyczne dla pielęgniarek Książka Włodarczyk i Karkowskiej przeznaczone dla osób wykonujących

Prawo medyczne dla pielęgniarek Książka Włodarczyk i Karkowskiej przeznaczone dla osób wykonujących zawód pielęgniarki i inne zawody medyczne, a także dla podmiotów zarządzających podmiotami leczniczymi. W pracy omówiono zasady i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu pielęgniarki oraz scharakteryzo

Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny
Autor: Prawo w pigułce
Prawo medyczne w pigułce 2020 Beck Zapewne czujesz

Prawo medyczne w pigułce 2020 Beck Zapewne czujesz presję przed zbliżającym się egzaminem i zastanawiasz się jak przebrnąć przez setki stron tekstu tak, aby wiadomości zostały w Twojej głowie. Konieczne są notatki, zakreślacze itp., których zadaniem jest pomóc Ci w uporządkowaniu wiedzy. Co jednak j

Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny
Autor: Kubiak Rafał
Prawo medyczne Kubiak Książka Rafała Kubiaka z prawa medycznego spełnia oczekiwania zarówno

Prawo medyczne Kubiak Książka Rafała Kubiaka z prawa medycznego spełnia oczekiwania zarówno prawników, jak i lekarzy, a w pewnym zakresie także innych pracowników medycznych. Może być ona polecana również pacjentom zainteresowanym w szczególności zakresem przysługującym im praw. Stanowi bardzo rzete

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny


Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny