Biologiczne produkty lecznicze Aspekty prawne Książka przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych i rzeczników patentowych. Ponadto będzie przydatna pracownikom m.in. Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Narodowego Funduszu Zdrowia. Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje kluczowe problemy prawne z obszaru leków biologicznych stanowiących jedną z najważniejszych innowacji w dziedzinie medycyny. Zawiera analizę aktualnych przepisów prawa dotyczących tych leków w zakresie:


Autor: Leszek Bosek
Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta

Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta Komentarz 2020 Komentarz do ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.), która stanowi kompleksowe i szczegółowe zbiór przepisów wskazanej ustawy wraz z wyczerpującym komentarzem wyjaśniającym

Autor: Komentarze praktyczne
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Komentarz W komentarzu szczegółowo zostały

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Komentarz W komentarzu szczegółowo zostały omówione zasady: uzyskiwania prawa wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej, wykonywania tych zawodów, kształcenia zawodowego oraz podyplomowego. Książka jest czymś więcej niż tylko analizą treści przepisów,

Autor: David Eitel
Szpitalny oddział ratunkowy zarządzanie operacyjne i optymalizacja Sprawne funkcjonowanie szpitalnych

Szpitalny oddział ratunkowy zarządzanie operacyjne i optymalizacja Sprawne funkcjonowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych jest bardzo ważne dla zarządzających placówkami opieki zdrowotnej. Ich decyzje są istotne nie tylko dla pacjentów, personelu, ale i całej społeczności lokalnej. Autorzy książki

Autor: Maciej Dercz
Ustawa o działalności leczniczej Komentarz Dercz Wolters

Ustawa o działalności leczniczej Komentarz Dercz Wolters W komentarzu omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: zasady wykonywania działalności leczniczej oraz zadania i obowiązki podmiotów wykonujących taką działalność; zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących

Autor: Leszek Bosek
Medical Law handbook z zakresu prawa medycznego Medical Law

Medical Law handbook z zakresu prawa medycznego Medical Law jest pierwszym handbookiem z zakresu prawa medycznego wydanym w Europie Środkowo-Wschodniej. Wyróżnia go na tle dostępnych zagranicznych podręczników i opracowań zbiorowych z zakresu prawa medycznego kompleksowy i systemowy charakter, a zarazem przy

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Biologiczne produkty lecznicze Aspekty prawne


Biologiczne produkty lecznicze Aspekty prawne